Swissôtel Nankai Osaka - โรงแรมหรู - ข้อตกลงที่พักโรงแรม

ข้อตกลงที่พักโรงแรม


เราขอร้องให้แขกทุกท่านสังเกตและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ที่ตั้งขึ้นโดยโรงแรมสวิสโซเทล นันไค โอซาก้า (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า “สวิสโซเทล” หรือ “โรงแรม”) เพื่อรักษาคุณภาพของโรงแรมและให้แน่ใจว่าแขกของโรงแรมได้รับการเข้าพักที่สนุกสนานและปลอดภัย สอดคล้องกับข้อบังคับที่ 10 ตามเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับสัญญาที่พัก หากแขกท่านใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงแรม สวิสโซเทลอาจมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แขกท่านนั้นเข้าใช้ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของโรงแรมอีกเป็นไปตามส่วนที่หนึ่งของข้อบังคับที่หกของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว สวิสโซเทลไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อแขกหรือบุคคลใดก็ตามต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงแรมของบุคคลนั้น

1. เพื่อที่จะมอบสภาพแวดล้อมปราศจากบุหรี่ในห้องพักทุกห้อง จึงห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพักอย่างเด็ดขาด (รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภทด้วย) หากมีการฝ่าฝืนใดๆ ก็ตาม โรงแรมจำเป็นต้องปรับ 15,000 เยน รวมไปถึงค่าห้องพักจำนวนสองคืนเพื่อฟื้นฟูและทำความสะอาดห้องพัก

2. กรุณาระงับการกระทำใดๆ ก็ตามที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ และจากสิ่งของที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น เครื่องมือทำความร้อน อุปกรณ์ทำอาหาร หรือจานร้อนๆ ในห้องพัก

3. กรุณาไม่นำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาภายในอาณาบริเวณโรงแรม เพราะอาจสร้างความรบกวนหรืออันตรายให้แขกท่านอื่น

 • สัตว์หรือนกชนิดใดๆ ก็ตาม ยกเว้นสุนัขช่วยเหลือคนพิการ
 • ดินปืน น้ำมัน หรือวัตถุระเบิด หรือวัตถุติดไฟอื่นๆ;
 • สิ่งของที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์;
 • สิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนมากเกินความจำเป็น;
 • อาวุธปืน ดาบ ยาเสพติด หรือสิ่งของใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ครอบครองตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

4. กรุณางดการเชิญแขกเข้าห้องพักของท่านหลังเวลา 22:00 น.

5. กรุณางดใช้ห้องพักของท่านสำหรับจุดประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการพักผ่อน

6. กรุณาใช้ตู้เซฟเก็บเงินและทรัพย์สินมีค่าซึ่งมีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่แผนกต้อนรับ สวิสโซเทลไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ก็ตามต่อความสูญหายหรือการลักขโมยทรัพย์สินส่วนตัวที่วางทิ้งไว้หรือเก็บไว้ในตู้เซฟภายในห้องพัก

7. กรุณาแสดงซองใส่คีย์การ์ดเมื่อเซ็นต์รับทราบใบเสร็จใดๆ ก็ตามภายในห้องอาหาร บาร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของโรงแรม

8. ไม่สมควรใช้ห้องพักแขกหรือล็อบบี้เป็นพื้นที่ทำงาน

9. โทรศัพท์สาธารณะตั้งอยู่ในบริเวณหลัก A การโทรศัพท์เบอร์นอกจากห้องพักของท่านมีค่าบริการเพิ่ม

10. การพนันหรือการกระทำใดๆ ซึ่งขัดกับจริยธรรมอันดีงามหรือจะก่อให้เกิดการรบกวน ไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด

11. กฎกติกาใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับอุปกรณ์และสิ่งที่ติดตั้งอยู่ในอาณาบริเวณโรงแรมมีดังต่อไปนี้;

 • กรุณางดใช้อุปกรณ์และสิ่งที่ติดตั้งอยู่ในโรงแรมทำสิ่งที่นอกเหนือไปจากจุดประสงค์การใช้อุปกรณ์เหล่านั้น;
 • กรุณาอย่านำอุปกรณ์และสิ่งที่ติดตั้งออกไปนอกบริเวณโรงแรม;
 • ห้ามรื้อถอนหรือดัดแปลงอุปกรณ์หรือสิ่งที่ติดตั้ง

12. ท่านจะต้องชำระค่าเสียหายหรือการสูญหายของสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ของสวิสโซเทล ภายในหรือภายนอกโรงแรมที่เกิดจากการกระทำของท่านหรือแขกของท่าน

13. กรุณางดใส่ชุดคลุมอาบน้ำ ชุดนอน ยูคาตะ และรองเท้าสลิปเปอร์ออกจากห้องพักของท่าน

14. กรุณาชำระใบแจ้งหนี้เมื่อใดก็ตามที่แผนกต้อนรับร้องขอให้ท่านชำระเงินขณะที่ท่านพักอยู่ที่โรงแรม ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดต้องได้รับการชำระเมื่อถูกร้องขอ

15. การสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากภายนอกโรงแรมเป็นสิ่งต้องห้าม

 

ข้อบังคับที่ 1 ขอบเขตของการใช้

1. สัญญาสำหรับที่พักและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและแขกจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้ และรายละเอียดใดๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและข้อกำหนด และ/หรือการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. ในกรณีที่โรงแรมได้เข้าร่วมสัญญาพิเศษกับแขก ถือว่าสัญญาพิเศษนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ หรือการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป แต่กระนั้นก็ตาม ย่อหน้าก่อนหน้านี้ ให้ถือว่าสัญญาพิเศษสำคัญกว่าเงื่อนไขของเงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้

 

ข้อบังคับที่สอง การใช้สัญญาที่พัก

1. แขกที่มีเจตนาทำสัญญาที่พักกับโรงแรม ต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้โรงแรมทราบ;

 • ชื่อของแขก;
 • วันที่เข้าพักและเวลาเดินทางมาถึงโดยประมาณ;
 • การชำระค่าบริการห้องพัก;
 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ;
 • รายละเอียดอื่นๆ ที่โรงแรมเห็นสมควรว่าจำเป็น

2. ในกรณีที่แขกร้องขอให้มีการยืดระยะเวลาของที่พักเกินวันที่ระบุไว้ในย่อหน้าย่อย (2) ของส่วนก่อนหน้านี้ ควรได้รับการพิจารณาเป็นการสมัครสัญญาที่พักใหม่ตามเวลาที่มีการร้องขอ

 

ข้อบังคับที่สาม ข้อสรุปของสัญญาที่พักและการการันตีการจองห้องพัก

สัญญาสำหรับที่พักจะได้รับข้อสรุปเมื่อโรงแรมได้ยอมรับการสมัครตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การจองห้องพักทั้งหมดควรได้รับการการันตี การจองห้องพักที่ไม่ได้รับการการันตีจะเก็บรักษาห้องพักไว้ให้ถึงเวลา 18:00 น. ของวันนี่เข้าพัก หลังจากเวลานี้แล้ว เราอาจจะต้องปล่อยห้องพักดังกล่าว

การจองห้องพักอาจได้รับการการันตีโดย

 • เงินมัดจำสำหรับค่าธรรมเนียมห้องพักเทียบเท่าหนึ่งคืนหรือมากกว่านั้น; หรือ
 • การให้หมายเลขเครดิตการ์ดที่ใช้งานได้เพื่อการันตีการชำระเงิน (รวมถึงหมายเลขเครดิตการ์ด วันหมดอายุ และชื่อจริงที่ปรากฏตามบัตร); หรือ
 • การจัดหาแฟ็กซ์ จดหมาย หรืออีเมลที่ได้รับการยืนยันจากบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครดิต และระบุที่อยู่เต็มของบริษัท ชื่อของแขก ชื่อของบุคคลที่จองห้องพัก และเบอร์โทรศัพท์

 

ข้อบังคับที่สี่ สัญญาพิเศษซึ่งไม่ต้องการค่ามัดจำที่พัก 

1. แต่กระนั้นก็ตาม การมอบข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ ทางโรงแรมอาจจะต้องทำสัญญาพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องเก็บค่ามัดจำหลังจากได้ยุติสัญญาไปแล้ว

2. ในกรณีที่โรงแรมไม่ได้เรียกร้องการชำระเงินมัดจำตามที่กำหนดไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ และ/หรือไม่ได้ระบุวันที่ชำระค่ามัดจำ ณ เวลาการทำสัญญาที่พักได้รับการยอมรับแล้ว โรงแรมจะถือว่าได้ยอมรับสัญญาพิเศษตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้
ข้อบังคับที่ห้า การปฏิเสธสัญญาที่พัก

โรงแรมมีสิทธิ์ไม่รับการสมัครสัญญาที่พักภายใต้กรณีใดๆ ต่อไปนี้;

 • เมื่อการขอที่พักไม่สอดคล้องกับข้อความต่างๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้;
 • เมื่อโรงแรมถูกจองเต็มและไม่มีห้องพักให้บริการ;
 • เมื่อแขกที่กำลังมองหาที่พักได้รับการลงความเห็นว่ามีโอกาสที่จะประพฤติตนในลักษณะท่าทางที่น่าจะฝ่าฝืนกับกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ หรือจริยธรรมอันดีงามเกี่ยวกับที่พัก
 • เมื่อแขกที่กำลังมองหาที่พักเป็นสมาชิกหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร หรือกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม
 • เมื่อแขกที่กำลังมองหาที่พักเป็นสมาชิกหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร หรือกลุ่มคนอื่นๆ ที่มีการทำธุรกิจที่ควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรหรือกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม
 • เมื่อแขกที่กำลังมองหาที่พักได้รับการตรวจพบชัดเจนว่ามีโรคติดต่อรุนแรง
 • เมื่อโรงแรมได้รับการร้องขอให้รับภาระที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับที่พักของแขกบุคคลนั้น;
 • เมื่อโรงแรมไม่สามารถจัดหาที่พักได้เนื่องจากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ ความบกพร่องของสิ่งอำนวยความสะดวก และ/หรือสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อื่นๆ;
 • เมื่อแขกที่กำลังมองหาที่พักได้รับการลงความเห็นแล้วว่ามีแนวโน้มที่น่าจะประพฤติตนในแนวทางที่ละเมิดสิทธิ์ของแขกท่านอื่นของโรงแรมนี้ หรือประพฤติตนในแนวทางนั้นเนื่องจากของมึนเมาหรือสาเหตุอื่นๆ

 

ข้อบังคับที่หก สิทธิ์ของโรงแรมในการยกเลิกสัญญาที่พัก

1. โรงแรมอาจจะยกเลิกสัญญาที่พักภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

 • เมื่อแขกได้รับการลงความเห็นแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตนและ/หรือปฏิบัติตนในแนวทางที่ขัดแย้งกับกฎหมาย หรือประพฤติตนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ และจริยธรรมอันดีงามเกี่ยวกับที่พัก
 • เมื่อแขกเป็นสมาชิกหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร หรือกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม
 • เมื่อแขกได้รับการลงความเห็นว่าเป็นสมาชิกหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร หรือกลุ่มคนอื่นๆ ที่มีการทำธุรกิจที่ควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรหรือกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม
 • เมื่อแขกสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนว่ามีโรคติดต่อรุนแรง
 • เมื่อโรงแรมได้รับการร้องขอให้รับภาระที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับที่พักของแขกบุคคลนั้น;
 • เมื่อโรงแรมไม่สามารถจัดหาที่พักได้เนื่องจากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ และ/หรือสาเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 • เมื่อแขกได้รับการลงความเห็นแล้วว่ามีแนวโน้มที่น่าจะประพฤติตนในแนวทางที่ละเมิดสิทธิ์ของแขกท่านอื่นของโรงแรมนี้ หรือประพฤติตนในแนวทางนั้นเนื่องจากอาหารมึนเมาหรือสาเหตุอื่นๆ
 • เมื่อแขกไม่ปฏิบัติตามกฎที่ห้ามพฤติกรรมบางประการที่ระบุอยู่ในข้อกำหนดของโรงแรมที่ตั้งขึ้นโดยโรงแรม (จำกัดเฉพาะต่อข้อห้ามที่จำเป็นต่อการป้องกันเหตุไฟไหม้) เช่น การสูบบุหรี่บนเตียง และการก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ดับเพลิง

2. ในกรณีที่โรงแรมได้ยกเลิกสัญญาที่พักที่สอดคล้องกับส่วนก่อนหน้า โรงแรมจะไม่เก็บค่าบริการใดๆ กับแขกซึ่งแขกยังไม่ได้รับ.

 

ข้อบังคับที่ 12 การลงทะเบียน

1. แขกควรลงทะเบียนรายละเอียดดังต่อไปนี้กับแผนกต้อนรับของโรงแรมในวันที่เริ่มเข้าพักในที่พัก:

 • ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และอาชีพของแขก;
 • ยกเว้นในกรณีที่เป็นแขกชาวญี่ปุ่น (จำเป็นต้องทำสำเนาพาสปอร์ต) สัญชาติ หมายเลขพาสปอร์ต ท่าเรือหรือท่าอากาศยานและวันที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น;
 • วันและเวลาที่คาดว่าจะเช็คเอาท์;
 • รายละเอียดอื่นๆ ที่โรงแรมเห็นสมควรว่าจำเป็น

2. ในกรณีที่แขกตั้งใจชำระค่าที่พักตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่ 12 ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนอกเหนือจากสกุลเงินเยน เช่น เช็คเดินทาง คูปอง หรือเครดิตการ์ด แขกจำเป็นต้องแสดงวิธีการชำระเงินนั้นล่วงหน้า ณ เวลาที่ลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

 

ข้อบังคับที่ 13 ชั่วโมงการเข้าพักของห้องพักแขก

1. แขกมีสิทธิ์เข้าพักห้องพักในห้องพักของโรงแรมที่ได้ทำสัญญาไว้ตั้งแต่ 15:00 น. ของวันที่ลงทะเบียน ไปจนถึง 11:00 น. ของวันเช็คเอาท์

2. โรงแรมอาจจะอนุญาตให้แขกใช้สอยห้องพักเกินเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ แต่กระนั้นก็ตาม เงื่อนไขได้ระบุไว้อยู่ในส่วนก่อนหน้านี้แล้ว ในกรณีนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นดังต่อไปนี้;

 • มากถึงสามชั่วโมง 25% ของค่าห้อง
 • มากถึงหกชั่วโมง 50% ของค่าห้อง
 • มากกว่าหกชั่วโมง 100% ของค่าห้อง

 

ข้อบังคับที่เก้า การปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงแรม

แขกควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงแรมตามที่ได้ตั้งไว้โดยโรงแรม ซึ่งได้รับการประกาศไว้ภายในอาณาบริเวณของโรงแรม หรือคู่มือการบริการในห้องพักแขก

 

ข้อบังคับที่สิบ เวลาทำการ

เวลาทำการของบริเวณอำนวยความสะดวกหลักของโรงแรมมีดังต่อไปนี้ และเวลาสำหรับบริเวณอื่นๆ ได้รับการแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆ หรือในคู่มือการบริการภายในห้องพักแขก

1. เวลาบริการของแผนกต้อนรับ

 • ทางเข้าหลักเปิดตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผนกต้อนรับเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • บริการแลกเงินต่างประเทศเปิด 24 ชั่วโมง

2. เวลาทำการ (ที่สถานที่อำนวยความสะดวก) สำหรับการรับประทานอาหารหรือการดื่ม: ขึ้นอยู่กับเวลาทำการของห้องอาหาร

a) อาหารเช้า b) อาหารกลางวัน c) อาหารเย็น d) ของว่างอื่นๆ หรือเครื่องดื่ม

3. เวลาทำการของสถานที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ:

 • ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 6:30 น. ถึง 22:00 น. ทุกวัน (ยกเว้นช่วงที่มีการซ่อมบำรุง)

 

ข้อบังคับที่ 11 การชำระค่าบริการห้องพัก

1. แขกสามารถชำระค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ที่แผนกต้อนรับ ณ เวลาเช็คเอาท์ของแขก หรือตามคำร้องขอจากโรงแรม ไม่ว่าจะด้วยสกุลเงินเยน หรือวิธีอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับของโรงแรม เช่น เช็คเดินทาง คูปอง และเครดิตการ์ด

2. แขกจำเป็นต้องชำระค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถึงแม้ว่าแขกจะไม่ได้ยินยอมใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้น เนื่องจากทางโรงแรมได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้กับแขกแล้ว

 

ข้อบังคับที่สอง ความรับผิดชอบของโรงแรม

1. โรงแรมจะชดเชยค่าเสียหายใดๆ ก็ตามให้กับแขก ถ้าโรงแรมได้สร้างความเสียหายให้กับแขกเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่พัก และ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวใช้ไม่ได้ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากสาเหตุที่โรงแรมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ

2. โรงแรมได้รับใบประกาศความเป็นเลิศด้านมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งออกโดยหน่วยดับเพลิง ยิ่งไปกว่านั้น โรงแรมได้รับการคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยเพื่อที่จะรับมือกับอัคคีภัยที่ไม่คาดฝัน และ/หรือภัยพิบัติอื่นๆ

 

ข้อบังคับที่ 13 การย้ายไปยังโรงแรมอื่นๆ

1. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาห้องพักที่ตกลงไว้ตามสัญญา โรงแรมจะจัดหาที่พักในมาตรฐานเดียวกันที่อื่นให้กับแขก ตราบเท่าที่ได้รับคำยินยอมจากแขก

2. เมื่อการจัดการที่พักอื่นๆ ไม่ได้ แม้ว่าจะมีเงื่อนไขระบุไว้ก่อนหน้านี้ โรงแรมควรจ่ายค่าชดเชยให้แขกเทียบเท่ากับค่ายกเลิกและค่าธรรมเนียมชดเชยตามสควร อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงแรมไม่สามารถจัดหาที่พักได้เนื่องจากสาเหตุที่โรงแรมไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ โรงแรมไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับแขก
ข้อบังคับที่ 14 การส่งมอบทรัพย์สินที่ฝากไว้ 

1. โรงแรมควรจ่ายค่าชดเชยให้กับแขกสำหรับความสูญเสีย การแตกหัก หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นต่อสิ่งของ เงินสด หรือสิ่งของมีค่าที่แขกฝากไว้ที่แผนกต้อนรับ เว้นเสียแต่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ตาม สำหรับเงินและสิ่งของมีค่า เมื่อโรงแรมร้องขอให้แขกรายงานประเภทและมูลค่าของสิ่งนั้น แต่แขกไม่ได้กระทำ โรงแรมควรชดเชยค่าเสียหายให้แขกมูลค่าสูงสุด 150,000 เยน

2. โรงแรมควรจ่ายค่าชดเชยให้กับแขกสำหรับความสูญเสีย การแตกหัก หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อจากทางโรงแรมเองต่อสิ่งของ เงินสด หรือสิ่งของมีค่าซึ่งแขกนำเข้ามาในอาณาบริเวณโรงแรมแต่ไม่ได้ฝากไว้ที่แผนกต้อนรับ อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อบังคับในกรณีที่แขกไม่ได้รายงานประเภทและมูลค่าล่วงหน้า โรงแรมควรชดเชยค่าเสียหายให้แขกมูลค่าสูงสุด 150,000 เยน

 

ข้อบังคับที่ 15 การคุ้มครองสัมภาระและ/หรือสิ่งของของลูกค้า

1. เมื่อแขกนำสัมภาระเข้ามาในโรงแรมก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาถึง โรงแรมควรมีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษาและส่งมอบสัมภาระคืนให้กับแขกที่แผนกต้อนรับ ณ เวลาที่แขกเช็คอิน เฉพาะที่โรงแรมมีการตกลงจะกระทำเช่นนั้นไว้ล่วงหน้า

2. เมื่อแขกลืมทรัพย์สินมีค่าไว้หลังจากเช็คเอาท์แล้ว หากได้รับการยืนยันความเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว โรงแรมจะติดต่อและขอให้เจ้าของชี้แจงว่าต้องการให้โรงแรมดำเนินการอย่างไร ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ลืมทิ้งไว้เป็นของมีค่า และหากไม่ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าของ โรงแรมจะส่งทรัพย์สินให้สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดภายในเจ็ดวัน โดยนับรวมวันที่พบทรัพย์สินนั้น ทรัพย์สินอื่น ๆ จะนำไปกำจัดทิ้งหลังจากผ่านระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ตามดุลยพินิจของโรงแรม หากสิ่งที่ลืมไว้นั้นเป็นอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ นิตยสาร ฯลฯ จะนำไปกำจัดทิ้งภายในวันเดียวกัน

3. ความรับผิดชอบของโรงแรมในกรณีการคุ้มครองสัมภาระและสิ่งของของแขกในส่วนที่ 1 และ 2 ควรตรงกับเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ของข้อบังคับนี้ และเงื่อนไขในส่วนที่ 2 ของข้อบังคับนี้ตามลำดับ

 

ข้อบังคับที่ 16 ความรับผิดชอบต่อการจอดรถ

โรงแรมไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการคุ้มครองพาหนะของแขกเมื่อแขกใช้ที่จอดรถด้านหน้าทางเข้าหลักของโรงแรม ไม่ว่ากุญแจรถจะได้รับการฝากไว้กับโรงแรมหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากโรงแรมแค่เสนอพื้นที่ให้จอดรถเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โรงแรมจะชดเชยค่าเสียหายให้กับแขกในกรณีที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อจากทางโรงแรมเกี่ยวกับการจัดการที่จอดรถ

 

ข้อบังคับที่ 17 ความรับผิดชอบของแขก

แขกจำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับโรงแรมสำหรับความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นต่อโรงแรม ทั้งด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของแขก

 • yakkan-21

การเข้าถึงaddress

Swissôtel Nankai Osaka ☆☆☆☆☆
5-1-60 Namba Chuo-ku, 542-0076 Osaka
Japan
โทร.: 06-6646-1111 | +81 6 6646 1111
แฟ็กซ์: 06-6648-0331 | +81 6 6648 0331
อีเมล: Osaka@swissotel.com

google_map
 • %e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close