Swissôtel Nankai Osaka - โรงแรมหรู - การรับรองจากสมาคมการท่องเที่ยว LGBTQ+ ระหว่างประเทศ (IGLTA)

การรับรองจากสมาคมการท่องเที่ยว LGBTQ+ ระหว่างประเทศ (IGLTA)

สวิสโซเทล นันไค โอซาก้า ได้รับการรับรอง
จากสมาคมการท่องเที่ยว LGBTQ+ ระหว่างประเทศ (IGLTA)

โรงแรมผู้บุกเบิกของเอเชียที่มีความมุ่งมั่นเชิงรุกต่อ LGBTQ+ Travel

 

โอซาก้า, เมษายน 2566 – สวิสโซเทล นันไค โอซาก้า ได้รับการรับรองจากสมาคมการท่องเที่ยว LGBTQ+ ระหว่างประเทศ นับเป็นโรงแรมแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรอง และเป็นโรงแรมแห่งแรกของ Accor ที่ผ่านการตรวจสอบภาคบังคับขององค์กรได้สำเร็จ

ใบรับรอง IGLTA Accredited ได้รับการเผยแพร่ที่ สวิสโซเทล นันไค โอซาก้า ทันทีหลังจากการแถลงข่าวที่สำนักงานส่งเสริมการประชุมและการท่องเที่ยวโอซาก้าจัดขึ้นสำหรับการประชุม IGLTA Global Convention 2024 ที่โรงแรมแห่งนี้ โดยพิธีดังกล่าวมี Anthony Warner รองประธานฝ่ายการเงินของ IGLTA, Shane Edwards ผู้จัดการทั่วไปของสวิสโซเทล นันไค โอซาก้า อีกทั้งทีมคณะกรรมการบริหารของโรงแรมอย่าง Shirly Santiago และ Mariangela Silvestre ประธานฝ่ายความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของสวิสโซเทล นันไค โอซาก้า รวมถึง Shintaro Koizumi ประธานบริษัท Out Asia Travel เข้าร่วมงานด้วย

 

IGLTA AccreditedTM

การรับรองของ IGLTA เป็นมาตรฐานการรับประกันที่ออกโดยสมาคมการท่องเที่ยว LGBTQ+ ระหว่างประเทศ เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของแบรนด์การท่องเที่ยวในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความปลอดภัยสำหรับนักเดินทาง LGBTQ+ โปรแกรมนี้ใช้การประเมินโดยประกอบด้วยเกณฑ์ 8 ประการที่เน้นการส่งเสริมความสามารถในการยอมรับความแตกต่างสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ของแบรนด์การท่องเที่ยว ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติทั้งหมดถึงจะได้การรับรอง และมีการต่ออายุรายปี โดย IGLTA เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ผ่านคณะผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการท่องเที่ยว การบริการต้อนรับ และการศึกษาเรื่องความหลากหลาย การรับรองนี้เป็นกระบวนการที่เข้มงวดซึ่งต้องมีการฝึกอบรมแบบครอบคลุมและความพยายามอื่น ๆ เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติเป็นธุรกิจที่ได้รับการรับรอง นอกจากนี้ โปรแกรมนี้มีการบริหารจัดการแยกจากการเป็นสมาชิก IGLTA โดยองค์กรที่เป็นอิสระซึ่งประเมินใบสมัคร

งานสัมมนา LGBTQ+ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและการท่องเที่ยวโอซาก้า ณ สวิสโซเทล นันไค โอซาก้า ในปี 2565

 

โปรแกรมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของสวิสโซเทล นันไค โอซาก้า

สวิสโซเทล นันไค โอซาก้า ใช้แนวทางเชิงรุกและมุ่งมั่นในเรื่องความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง อีกทั้งได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างขึ้นที่โรงแรม โดยโรงแรมแห่งนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการประชุมและการท่องเที่ยวโอซาก้าว่าเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับ LGBTQ+ และได้เข้าร่วมในการสนับสนุนแคมเปญ Visit Gay Osaka ของสำนักงานดังกล่าว ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการริเริ่ม LGBTQ+ ต่าง ๆ ในชุมชน นอกจากนี้ กระบวนการเริ่มต้นปรับใช้ของสมาชิกในทีมของโรงแรมยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง โดยสมาชิกในทีมทุกคนผ่านการเข้าร่วมสัมมนา LGBTQ+ ของ OCTB ควบคู่ไปกับโมดูลความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของ Accor อีกทั้งโรงแรมยังได้เปิดตัวส่วนเฉพาะในเว็บไซต์สำหรับชุมชน LGBTQ+ เพื่อการเดินทางในโอซาก้าอย่างภาคภูมิและอุ่นใจ

สวิสโซเทล นันไค โอซาก้า บริหารงานโดย Accor ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านการบริการระดับโลกที่มีโรงแรมมากกว่า 5,400 แห่งใน 110 ประเทศทั่วโลก โดย Accor เป็นพันธมิตรระดับแพลตินัมของ IGLTA และเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการดำเนินงานระดับโลกของสหประชาชาติสำหรับ LGBTI ในธุรกิจ LGBTQI+ ตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้ Accor ยังได้รวม LGBTQI+ ไว้เป็นหนึ่งในเสาหลักในกลยุทธ์ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของกลุ่ม เพื่อรับรองว่าเป็นสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน

  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close